Reklamation och Avvikelser

Avvikelsehantering är en viktig del i Hjälpmedel Västernorrlands kvalitetsarbete. Alla inrapporterade reklamationer, avvikelser och klagomål handläggs och åtgärder vidtas i syfte att ständigt förbättra verksamheten.

Reklamation


Reklamation görs i de fall ett levererat hjälpmedel inte kan användas på grund av att det är trasigt/defekt eller att fel produkt eller felaktiga tillbehör är levererade. Nytt hjälpmedel kommer i dessa fall att levereras utan att du behöver göra en ny beställning.

Om reklamationen avser ett trasigt/defekt hjälpmedel ska även blankett

Reklamation till Hjälpmedel Västernorrland.pdf

fyllas i och fästas på hjälpmedlet innan retur till Hjälpmedel Västernorrland görs enligt vanlig rutin för återlämning.

Avvikelse


Utebliven leverans alternativt lång leveranstid, brister och synpunkter på handläggning av ärenden samt de processer som omfattas av Hjälpmedel Västernorrlands uppdrag rapporteras som avvikelser. Hjälpmedel Västernorrland vidtar därefter åtgärder för att korrigera felaktigheterna.

Rapportering via Platina eller avvikelseformulär

För förskrivare som har tillgång till Platina önskar vi att eventuella reklamationer och avvikelser rapporteras den vägen. För övriga finns:

Rapportera avvikelse via formulär


Tillbaka till toppen