Hjälpmedel Västernorrland - organisation

Hjälpmedel Västernorrland har verksamhet med konsulenter, tekniker och verkstäder i Örnsköldsvik, Sollefteå och i Ljustadalen, Sundsvall, där vår huvudanläggning finns.

Verksamheten består, förutom ledning och systemförvaltning, organisatoriskt av tre olika enheter. Vi sysselsätter cirka 50 engagerade medarbetare.

Teknikenheten

Vi utför teknisk service, reparationer och anpassningar på vårt sortiment, både i egna lokaler samt i brukarens bostad, på skola eller arbetsplats. Bland annat utförs besiktningar, monteringar, specialanpassningar, rekonditionering, förebyggande- och avhjälpande underhåll.

Vi deltar också vid utprovning av hjälpmedel.

Enhetschef

Per Ignberg, e-postadress: per.ignberg@rvn.se

Konsulentenheten

Inom Hjälpmedel Västernorrland finns 11 hjälpmedelskonsulenter som arbetar inom följande områden:

  • Hjälpmedel för rörelsehindrade – vuxna och barn
  • Hjälpmedel för personer med kommunikations-, kognitions- och synproblematik – vuxna och barn

Konsulenten är rådgivare till förskrivare vid val av hjälpmedel, det vill säga ger råd och stöd vid förskrivning, utprovning och introduktion av hjälpmedlet.

Vidare ansvarar konsulenten för de funktionella krav som ställs på hjälpmedelsprodukter som upphandlas. Information och utbildning av hjälpmedelsprodukter är en annan viktig del av konsulentens arbete.

Enhetschef

Britta Kvist Sjödin, e-postadress: britta.kvist.sjodin@rvn.se

Logistikenheten

Logistikenheten ansvarar bland annat för kundtjänst, order, registervård, kund- och leverantörsfakturor, ekonomi, lagerhållning (interna och externa lager) samt transporter.

På vårt 2 800 kvadratmeter stora centrallager  i Ljustadalen lagerhåller vi 600 olika huvudhjälpmedel med ett lagersaldo på 3 500 artiklar.

Utöver det finns även 3 000 olika tillbehör och reservdelar med ett lagersaldo på 19 000.

Enhetschef

Jan Burström, e-postadress: jan.burstrom@rvn.se


Tillbaka till toppen