Tekniker på Hjälpmedel Västernorrland reparerar ett hjälpmedel

Uppdrag

Vårt uppdrag är att tillhandahålla tekniska hjälpmedel, för individuellt behov, till länets funktionshindrade via Region Västernorrlands och kommunernas förskrivare.

 I vårt arbete ingår bland annat att:

 • upphandla adekvat hjälpmedelssortiment
 • köpa in, lagerhålla och distribuera hjälpmedel över hela länet
 • ge råd och vägledning vid val, utprovning och anpassning av hjälpmedel
 • ge utbildning om våra sortimentsförda hjälpmedel till förskrivare
 • utföra beställd anpassning och specialanpassning
 • ansvara för reparation och annan teknisk service
 • rekonditionera och recirkulera hyreshjälpmedel på bästa sätt.

Regionens eller kommunens sjukvårdspersonal beställer hjälpmedel av oss till den enskilde brukaren. Förutom en del enklare hjälpmedel, som försäljs till förvaltning, arbetar vi i huvudsak med så kallad funktionsuthyrning av hjälpmedel. 

 

Funktionsuthyrning innebär att hyran inkluderar

 • inköp
 • lagerhållning
 • distribution
 • återhämtning
 • utprovningar
 • konsultationer
 • anpassningar
 • specialanpassningar
 • rekonditionering
 • service
 • reparationer.

Funktionshyran innebär att hyran är densamma för hjälpmedlet oavsett om det är nytt eller rekonditionerat.

Intäktsfinansierad verksamhet

Vår verksamhet är intäktsfinansierad, icke-vinstdrivande och omsätter cirka 145 millioner kronor per år, inklusive länsdistributionen av förbrukningsartiklar för diabetiker.

Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Vår verksamhets- och kvalitetsstrategi

Att skapa mervärde, i samverkan med våra kunder inom Kommun och Region, för länets medborgare så att de utifrån sina behov kan erbjudas en enklare, tryggare och mer självständig vardag.


Vi erbjuder våra kunder ett gott bemötande, bra tillgänglighet samt utbildningar kring våra produkter och tjänster, genom att kontinuerligt utvärdera, kvalitetssäkra och effektivisera våra processer. Vi har spetskompetens kring våra produkter och processer för att kunna tillgodose våra kunders behov och förväntningar, med en ekonomi i balans.

Vår vision är:

• Hjälpmedel Västernorrland gör skillnad!

 • Rätt Hjälpmedel
 • Rätt Plats
 • Rätt Tid
 • Rätt Pris

Tillbaka till toppen