Hjälpmedelskommittén

I den överenskommelse som finns mellan Region Västernorrland och länets sju kommuner regleras uppdragsbeskrivningen för den länsövergripande Hjälpmedelskommittén.

Hjälpmedelskommittén ska i sitt arbete verka för 

  • en jämlik, patientsäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsförsörjning i länet.

Hjälpmedelskommitténs uppdrag är bland annat att

  • Hantera och besluta om regelverk och policyfrågor när det gäller samtliga individuella hjälpmedel.
  • Ansvara för utveckling av besluts- och informationsstöd i samarbete med förvaltare av beslutsstöd.
  • Besluta om införande av nya hjälpmedelsprodukter i sortiment via processen ”Ordnat införande”.
  • Ansvara för obligatorisk förskrivarutbildning.
  • Arbeta med stöd av sortimentsgrupper vars uppdrag är att bevaka utvecklingen inom hjälpmedelsområdena vård och behandling, förflyttning, kommunikation och aktiviteter i dagligt liv. 

Tillbaka till toppen