Synpunkter på sortiment

Du som är förskrivare kan lämna synpunkter på Hjälpmedel Västernorrlands sortiment av hjälpmedel via formuläret.

Vi är angelägna om att få dina synpunkter så att vi får ett bra underlag för fortsatta inköp och upphandlingar av hjälpmedel.

Om dina synpunkter gäller en enskild artikel är det viktigt att du anger produktens artikelnummer i webSesam.

Rör synpunkterna en produktgrupp, ange gruppens namn exempelvis "manuella rullstolar".

Skicka synpunkter till Hjälpmedel Västernorrland


Tillbaka till toppen