Hemsjukvård

Kommunerna har ansvaret för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet.

Kommunen ansvarar för:

  • alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
  • förskrivning av vissa hjälpmedel

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för:

  • hälso- och sjukvård i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • planerade och mer tillfälliga hembesök
  • intyg om bostadsanpassning
  • utprovning och ordination av hjälpmedel i hemmet

Regionen ansvarar för: läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser i hemmet.


Tillbaka till toppen