Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Enhetschef Avdelning 7 Länsverksamhet Psykiatri Sundsvall

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Arbetsuppgifter

Avd 7 har varit stängd under en period, och när den åter öppnas kommer den att ha ett länsuppdrag med inledningsvis 9 disponibla vårdplatser (heldygnsvård) med inriktning mot "Substanssyndrom".

Vården kommer att rikta sig till patienter från 18 år och uppåt med substanssyndrom, och patienter med samsjuklighet i beroende och psykisk sjukdom, med behov av inneliggande vård. Man kommer t ex att erbjuda abstinensbehandling (akut eller planerad), utsättning av beroendeframkallandeläkemedel, insättning av substitutionsläkemedel vid opioidberoende (LARO), och andra akuta behandlingsinsatser för beroendesjukdom. Vården bedrivs enligt HSL, LVM och LPT.

Antalet vårdplatser kan komma att förändras, beroende på hur vi väljer att utveckla verksamheten mot mera öppenvårdsbaserade insatser och ökat samarbete med andra vårdgivare. Det pågår ett gemensamt arbete mellan Region Västernorrland och länets kommuner i syfte att utveckla beroendevården i länet.

Det kommer att finnas totalt 22 tjänster vid enheten, varav 1 samordnare, 12 sjuksköterskor och 9 skötare/behandlingsassistenter. I dagsläget är några av dessa tjänster inte tillsatta, vilket innebär att en av dina första uppgifter som chef blir att rekrytera nya medarbetare. Enhetschefen och samordnaren arbetar dagtid vardagar, medan övrig personal ska schemaläggas för ett bemanna avdelningen dygnet runt.

Du behöver vara en ledare med intresse av att bygga upp en ny verksamhet från grunden, från nyrekrytering av medarbetare, till att organisera arbetet vid enheten, utveckla tydliga rutiner, och skapa ett gott samarbetsklimat i personalgruppen. Du behöver vara kommunikativ och duktig på att skapa engagemang och delaktighet bland dina medarbetare för att nå gemensamma mål.

Vårdens innehåll ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Tidigare erfarenhet av ledarskap inom vården är därför värdefullt, liksom erfarenhet från beroendevård.

Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i länsklinikens ledningsgrupp. Du har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar på enhetsnivå, men förväntas också ha en helhetssyn på klinikens verksamhet. Arbetet ställer krav på en god samverkan med andra enheter inom kliniken, verksamheter inom landstinget och andra samhällsaktörer.

Ett omfattande förändringsarbete pågår inom hela specialistsjukvården i Västernorrland och även inom Länsverksamheten Psykiatri. Det kan innebära att avdelningens uppdrag på sikt kan komma att förändras. Det är därför viktigt att du är intresserad av att jobba med förändrings- och utvecklingsarbete och ser möjligheter att prova nya vägar att organisera vården på.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, samt god kännedom om specialistsjukvård och dess organisation. Kännedom och/eller erfarenhet av beroendevård, och/eller psykiatrisk vård är en fördel. Du är öppen för att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete, och meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att var arbetsledare eller chef. Har du någon form av ledarskapsutbildning ser vi det som en tillgång.

Som person har du goda ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Du bör vara stresstålig och handlingskraftig, och intresserad av att arbeta i en miljö där det ständigt "händer" saker, och där det ofta krävs snabba beslut och akuta insatser. Det krävs att du har personlig mognad och väl utvecklad social och kommunikativ förmåga. Professionalism, engagemang, laganda, tillgänglighet och visioner inför framtiden präglar ditt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4-6 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod..

Anställning

Tillsvidareanställn

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-02
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Kristina Mårtensson
Verksamhetschef
Telefon: +4660181625
Mobiltelefon: +46701916919

Peter Wallner
Vårdförbundet
Telefon: 060-181950

Annika Söderberg
Kommunal Västernorrland
Telefon: 073 270 95 52
Mobiltelefon: 073 270 95 52

Ylva Byström
Vision
Telefon: +4661184332
Mobiltelefon: 0706328036