Hälsocentralschef till Hälsocentralerna Granlo och Liden, Sundsvall

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.

Närsjukvårdsområde Söder har ett sjukhus och åtta regiondrivna hälsocentraler. I området finns sex privata vårdcentraler samt fyra kommuner. Närsjukvårdsområde Söder har cirka 900 medarbetare och sex verksamhetschefer.

Hälsocentralen Granlo och Liden ingår i Vårdområde Sundsvall/Ånge, med totalt 5 hälsocentraler och enheten MVC. I Vårdområdets ledningsgrupp arbetar vi tillsammans med andra hälsocentralschefer för att lösa gemensamma frågor och mål. Trivsamma Hälsocentralen Granlo ligger i centrala Sundsvall och är en större enhet, och familjära hälsocentralen Liden finns i glesbygden cirka 45 minuter bilkörning från Sundsvall.

Hälsocentralen Granlo och hälsocentralen Liden har tillsammans cirka 15 000 listade personer listade hos oss. På de två hälsocentralerna arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, kurator, psykoterapeut, psykolog som välkomnar dig att jobba hos oss. En personalgrupp på cirka 45 medarbetare. Vid båda hälsocentralerna arbetar vi för ett gott samarbetsklimat med övriga vårdgivare i kommunen med utveckling mot nära vård för våra medborgare.

Arbetsuppgifter

I rollen som hälsocentralschef för Granlo och Liden har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Din roll är att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån hälsocentralens uppdrag. Det ska kännas naturligt för dig att vara ett föredöme, entusiasmera och motivera dina medarbetare samt verka för en god patientsäkerhet på enheterna.

Du verkar för att kvalitets- och förbättringsarbeten sker strukturerat, följs upp och utvärderas och att kompetensutveckling sker strategiskt och målinriktat. Som hälsocentralschef rapporterar du direkt till verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen för ditt geografiska verksamhetsområde. I ledningsgruppen förväntas du ha ett tätt samarbete och utbyte tillsammans med övriga hälsocentralschefer.

Kvalifikationer

Dina kvalifikationer:
- adekvat universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom hälso-och sjukvård
- dokumenterad ledarerfarenhet inkluderat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi, det är meriterande om du har erfarenhet av ledaruppdrag inom primärvården
- erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete
- erfarenhet av att leda förändringsprocesser och har vana av att arbeta med processer och projekt som spänner över breda samarbetsytor
- är förändringsorienterad och mån om att arbeta utifrån ett systematiskt förbättringsperspektiv
- god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift

Du är en ledare som uppmuntrar till delaktighet och har förmåga att inspirera och engagera medarbetare för att nå gemensamma mål. Du har god självkännedom, är tydlig i din kommunikation och trivs med att stå i arbetsgivarrollen. Att ställas inför små eller stora utmaningar där ständiga förbättringar står i fokus är något som motiverar dig och du har förmågan att på egen hand driva projekt. Vidare har du förmåga att se de stora sammanhangen men kan också omsätta visioner och mål till praktiska, konkreta handlingsplaner som ni kan arbeta med på hälsocentralen. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Som ny chef i Regionen Västernorrland deltar du i våra introduktionsprogram och erbjuds en mentor. Hos oss är du aldrig ensam, tillsammans skapar vi arbetsglädje som leder till framgång. I Primärvården hittar du framtiden, varmt välkommen som hälsocentralschef!

Vi arbetar löpande med urvalsarbetet, så välkommen med din ansökan redan idag!

Anställning

Tillsvidare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-03
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Kenneth Byström
Vårdförbundet
Telefon: 072-5330075

Ylva Byström
Vision
Telefon: 0611-84332

Elisabeth Haraldsson
SACO
Telefon: 070-2402832

Pernilla Wikudd
Verksamhetschef
Telefon: 073-2704078


Tillbaka till toppen