Biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Västernorrland (vikariat)

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Smittskyddsläkaren är en myndighet med ansvar att planera, organisera och leda smittskyddet i region Västernorrland. Detta sker genom epidemiologisk övervakning, förebyggande arbete, utbrottsbekämpning, information och utbildning. Smittskydd Västernorrland är organiserad som en verksamhet direkt under regiondirektören. Här jobbar ordinarie smittskyddsläkare, som också är verksamhetschef, smittskyddssjuksköterskor, smittskyddsadministratör och apotekare.

Arbetsuppgifter

I tjänsten som biträdande smittskyddsläkare ingår att vara smittskyddsläkarens ställföreträdare och bedriva smittskyddsarbete enligt smittskyddslagen (2004:168). Arbetet är varierat och stimulerande och innebär ett ständigt lärande.

Smittskydd Västernorrland ansvarar för övervakning och prevention av smittsamma sjukdomar, utrednings- och analysarbete, utbrottsbekämpning, utbildnings- och informationsinsatser samt myndighetsutövning. Vi utarbetar regionala riktlinjer inom smittskyddsområdet, är sakkunniga gentemot vården, andra samhällsfunktioner, allmänheten och media. Det förebyggande arbetet bedrivs bland annat genom utbildning och information och utbrottsbekämpning sker i samverkan med vården och andra myndigheter inom smittskyddet. Arbetsområdet inkluderar alla smittskyddslagens sjukdomar och ibland även andra infektionssjukdomar. Det regionala Stramaarbetet, med insatser för en klok antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, leds också från Smittskydd Västernorrland. Smittskydd Västernorrland har ett nära samarbete med regionens mikrobiologiska laboratorium, infektionsklinik och vårdhygieniska funktion, men även med övrig vård, läkemedelsenheten, enheten för folkhälsa, asylhälsovården, kommuner, länsstyrelsen och nationella myndigheter. Kontinuerlig professionell och vetenskaplig utveckling är självklara inslag i arbetet, liksom medverkan i relevanta möten inom smittskyddsområdet.

Tjänsten är en vikariatsanställning under perioden 2023-07-03 till 2023-08-04. Placeringsort för tjänsten är Sundsvall med möjlighet till visst distansarbete enligt regionens riktlinjer.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad läkare med specialistkompetens inom infektionssjukdomar, klinisk mikrobiologi eller vårdhygien. Du har yrkeserfarenhet inom ditt specialistområdet och tidigare erfarenhet av arbete som biträdande eller ordinarie smittskyddsläkare. Du behöver självständigt kunna utföra alla smittskyddsläkarens uppgifter enligt smittskyddslagen.

Vi fäster stor betydelse vid personliga egenskaper. Du behöver ha initiativförmåga och uthållighet och kunna samarbeta väl med andra. Det är viktigt att du självständigt kan planera, prioritera, genomföra och följa upp ditt arbete. Du är förtroendeingivande och har gott omdöme. Pedagogisk insikt och en mycket god kommunikationsförmåga är nödvändigt. Du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska samt engelska och anpassa ett budskap till varierande målgrupper. Du tar ansvar för att ständigt underhålla och utveckla din specialistkunskap.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställning

Vikariat

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-02
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Maria Tempe
Smittskyddsläkare
Telefon: +4660135242

Vilhelm Sjögren
Medelpads läkarförening
Telefon: 060-18 17 28


Tillbaka till toppen