Enhetschef till Livsstilsmedicin Österåsen

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.

Närsjukvårdsområde Väster har kommunerna Kramfors och Sollefteå som upptagningsområde och är tillsammans med närsjukvårdsområde norr och söder regionens organisation för att ge den vård som invånarna behöver ofta.

I Närsjukvårdsområde Väster ingår förutom 5 hälsocentraler, verksamheter på Sollefteå sjukhus, akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi samt länsövergripande uppdrag. Länsuppdragen är 1177 (vårdguiden på telefon), Ungdomsmottagningarna, FBHV (Föräldra- och barnhälsovårdspsykologerna), Barn och ungdomsentrén 7-17 år psykisk hälsa och Livsstilmedicin Österåsen.
Livsstilsmedicin Österåsen tillhandahåller flertal behandlingsprogram för livsstilsförändring och är en del av övrig hälso- och sjukvård i länet. Organisatoriskt tillhör vi Närsjukvårdsområde Väster. I vårt team finns läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietist, kostvetare, psykologer, hälsovägledare, lymfterapeut, kockar, städ, vaktmästeri och administration. Arbetet sker i linje med de nationella riktlinjerna om livsstilsfrågornas betydelse för hälsan samt utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Vi är nationellt ledande i arbetet med levnadsvanor. Utöver intensiva multimodala livsstilsbehandlingar håller vi även kurser och utbildningar samt är involverade i ett flertal projekt med olika samarbetspartners.

Besök gärna vår hemsida www.rvn.se/osterasen för mer information om vår verksamhet.

Livsstilsmedicin Österåsen är beläget mitt i det vackra Ådalen, en mil från Sollefteå - i ståtliga kulturminnesförklarade byggnader. Sollefteå ligger i det natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till bärrika skogar och småstadscharm med ett spännande näringsliv. I kommunen finns ca 20 000 invånare, varav 8 500 bor i Sollefteå tätort.

När du arbetar hos oss erbjuds du en god arbetsmiljö med varierat, stimulerande och självständigt arbete. I nära samarbete med övriga i teamet kommer du få använda dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du förväntas att i stor utsträckning ta eget ansvar för arbetsuppgifterna. Miljön som Livsstilsmedicin Österåsen erbjuder både patienter och personal är unik och en stor tillgång i arbetet. Byggnaden och området är kulturminnesmärkt med stort historiskt värde, så det är viktigt att vi arbetar med respekt för att fastighetens lokaler ska vårdas på ett hållbart sätt.

Arbetsuppgifter

Samlat lednings- och resultatansvaret för enheten avseende, personal, ekonomi, arbetsmiljö och utveckling. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Du leder, samordnar, planerar och följer upp enhetens arbete och har en viktig roll som kulturskapare och förebild för alla medarbetare. Arbetet sker enligt arbetsplatsens gemensamt framtagna mål, prioriteringar och värderingar. Medarbetarnas arbetsmiljö är en viktig del i ditt uppdrag. Du har också ett ansvar för förbättrings- och utvecklingsarbete - vilka ofta genomförs via olika projekt. En god samverkan med andra verksamheter inom regionen, företag, föreningsliv och andra samhällsaktörer som t ex kommuner - är en både en viktig och stor del i arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan högskoleutbildning som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Du som söker har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Det är meriterande att inneha chefs- och/eller ledarskapsutbildning. Har du tidigare erfarenhet av hälsoinriktad sjukvård och körkort B ses detta som en merit.

För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är utvecklingsinriktad och tydlig i din kommunikation. Vidare är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har en hög personlig mognad, är uthållig och lojal. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofession med tidsbegränsat chefsförordnande. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Du har en god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Det pågår en översyn som kan komma att påverka om och när tjänsten tillsätts. Vi önskar ändå redan nu komma i kontakt med dig som vill arbeta hos oss för en hållbar hälso- och sjukvård.

Välkommen in med din ansökan.

Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.

Anställning

Tillsvidare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-21
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Benno Krachler
Verksamhetschef

Per Nyberg
Vision
Telefon: 070-3183264

Helen Öster
Kommunal Västernorrland
Telefon: 0620-57300

Malin Jönsson
SACO
Telefon: 0620-57300

Ann-Chatrine Wiklander
Vårdförbundet
Telefon: 0620-57300


Tillbaka till toppen