Enhetschef för läkargruppen på Medicinkliniken, Sundsvall

Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.

Vill du arbeta som enhetschef i en god kollegial anda? Nu har du chansen att bli en viktig del av en enhet som under de senaste året har utvecklats på flera plan samtidigt.

Läkarenheten vid medicinkliniken i Sundvall organiserad inom verksamhet Medicin, Närsjukvårdsområde Söder. Verksamheten har dels ett lokalt närsjukvårdsuppdrag där patienter inom Närsjukvårdsområde Söder omhändertas, men även ett länsuppdrag, där mer komplicerade patienter från hela länet omhändertas inom verksamheten i Sundsvall.

Läkarenheten vid medicin har drygt 35 medarbetare och är organiserad över fem subspecialiteter (diabetes- och endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, nefrologi samt reumatologi). Det finns ett väl utvecklat arbetssätt inom respektive sektion/subspecialitet samt övergripande för det allmän internmedicinska uppdraget. Läkargruppens arbete är komplext med ett omfattande jouruppdrag utöver avdelnings- dagvårds- samt mottagningsarbete. Jouruppdraget innefattar tre bakjourslinjer utöver en primärjours- samt en husjourlinje. Inom läkargruppen finns en väl inarbetad anda med gott kollegialt stöd.

Nu söker vi en enhetschef till läkargruppen vid medicinkliniken. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som läkarenhetschef har du chefsuppdraget på 75% och 25% kliniskt arbete som läkare. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Som enhetschef hos oss har du stöd i kollegor och andra funktioner. Exempelvis har du stöd av ST- och AT-studierektor, vårdcontroller, administrativt stöd och andra chefskollegor. Du har också HR och ekonomi till stöd i ditt arbete.

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef har du det samlade lednings- och resultatansvaret för enheten avseende personal, ekonomi, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Där delar du ansvaret för hela verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete. Du arbetar även 25% kliniskt inom enheten.

Vi söker dig som

  • Är legitimerad läkare
  • Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
  • Har engelskakunskaper i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • Har arbetslivserfarenhet från slutenvård

För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper

  • Mål - och resultatorienterad
  • Flexibel
  • Samarbetsförmåga
  • Lojal
  • Helhetssyn

Region Västernorrland

Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland. 

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).

Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Anställning

Tillsvidare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-07-21
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Anna Maria Millbourn
Rekryterande chef
Mobiltelefon: +46727478965

Vilhelm Sjögren
Läkarförbundet
Mobiltelefon: 073-275 32 09


Tillbaka till toppen