Analysportal NORR

Analysportal NORR är en gemensam webbportal för Sveriges fyra nordligaste regioner, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, som gör det lättare att del av fakta, statistik och analys.

Webbportalen är framtagen för att ge en samlad överblick över norra Sveriges utveckling – nuläge, utmaningar och möjligheter, där analysunderlag publiceras under specifika ämnesområden.

Webbportal analysportalnorr.se


Tillbaka till toppen