Samhällsutveckling

Genom välplanerad samhällsutveckling arbetar Region Västernorrland för att skapa ett attraktivt och hållbart län med en livskraftig landsbygd. 

En väl utbyggd digital infrastruktur ska ge invånare, näringsliv, offentlig verksamhet och besökare möjlighet att kunna ta del av digitaliseringens fördelar.

Infrastruktur och transporter av både människor och gods, är en förutsättning för regional utveckling och tillväxt.

Lyftkranar på en kaj.

Digitalisering

utvecklare sitter framför lysande datorskärmar.
Kabelvinda med fiberoptisk kabel.
Timmervagnar på järnväg
Norrtåg tågsett.
Landskap med betande kossor.

Tillbaka till toppen