Kulturutveckling

Kultur, konst, kulturarv, biblioteksverksamhet, folkbildning och föreningsliv är viktiga faktorer för långsiktig och hållbar utveckling av regionen.

Ett rikt konst- och kulturliv och levande kulturmiljöer bidrar till regionens attraktivitet och utveckling.

Region Västernorrland verkar för dessa värden genom våra verksamheter Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskolor, Regional Biblioteksverksamhet, Konst Västernorrland och kulturenheten.

Två skrattande unga tjejer lyfter armarna uppåt och  håller varandra i handen

Region Västernorrland delar ut stöd till personer, föreningar och organisationer som arbetar för kulturen i Västernorrland. Läs mer om vad som går att söka. 

Stöd till det civila samhället

målerier står på golvet, lutade mot en vägg
Närbild på en gammal dörr till en träkåta
Flicka som läser
Studenter i ett bibliotek
Skulpturer som röda klänningar gjorda i nätliknande textilt material, konstnär och fotograf Kerstin Lindström.

Tillbaka till toppen