Vem beslutar? (lättläst)

Regionfullmäktige beslutar alltid,
men de kan låta andra besluta istället
.

Regionfullmäktige kan ge regionstyrelsen
rätt att besluta.
De kan ge rätten att besluta
till andra grupper eller personer i regionen.
Tjänstemän och chefer kan få rätt att besluta.

Regionfullmäktige väljer vilka personer
som ska sitta i regionens nämnder,
i regionens styrelser
och i de grupper som ska ordna
att fullmäktiges beslut blir verklighet.
Om du klickar på länken nedan
kommer du till en sida med
information om regionens politiker,
och hur du kommer i kontakt med dem.

Länk till politisk organisation - förtroendevalda


Tillbaka till toppen