Vem styr regionen? (lättläst)

Regionfullmäktige styr regionens arbete.

Invånarna i länet
röstar på politiska partier i regionvalen.
Politiker från de olika politiska partierna
får sedan en plats i regionfullmäktige
efter hur många som röstat på partiet.

När regionen arbetar måste vi följa
regionplanen som gäller för vårt region
och budgeten, alltså hur mycket pengar som vi har.

Regionen ska också följa lagar och regler
som gäller för hela Sverige,
som till exempel kommunallagen,
patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen,
tandvårdslagen och föreskrifter från Socialstyrelsen


Tillbaka till toppen