Specialanpassning

När varken justerbara funktioner eller tillgängliga tillbehör räcker för att anpassa ett hjälpmedel till en brukare kan det vara aktuellt att gå vidare med en specialanpassning.

Kontakt med en hjälpmedelskonsulent för dialog

Tillverkarens ansvar upphör

Specialanpassning innebär att hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett eller när konstruktionsmässiga ingrepp eller tillägg görs. Den ursprungliga tillverkarens ansvar för produkten upphör så snart den specialanpassats, vilket innebär att CE-märkningen tas bort.  

Beställ specialanpassning

En specialanpassning initieras av förskrivare genom att skapa en konsultation i webSesam med "Typ av åtgärd - Specialanpassning. Blankett "Beställning av konsultation" och bankett "Specanp prod Anvisning" bifogas i konsultationen. Manual för att "Skapa konsultation" finns i web Sesam.

Riskanalys och ansvar

Vid specialanpassning ansvarar förskrivaren för både hjälpmedlets särskilda konstruktionsegenskaper och den funktionella riskanalysen, medan den tekniker eller annan som utfört själva anpassningsarbetet ansvarar för den tekniska riskanalysen. En specialanpassad produkt är tillverkad för en enskild brukare och produkten märks upp så att den kan identifieras och tillverkaren spåras.

Vid leverans av hjälpmedlet överlämnar ansvarig tekniker slutdokumentationen inkluderande teknisk riskbedömning. Vid detta tillfälle skall den ursprungliga anvisningen undertecknas av förskrivare och tekniker.


Tillbaka till toppen