Stöd och inkludering

Du och din verksamhet kan få stöd i ert utvecklingsarbete av medarbetare i program God och nära vård i Västernorrland.

Har du/din verksamhet en idé?

Har du en idé om vad som kan utvecklas för att ge invånaren en nära vård? Berätta om din idé genom att svara på några enkla frågor här. 
Du blir sedan kontaktad av någon i programmet. 

Du kan också kontakta programmet via e-post naravard@rvn.se

Vi erbjuder dig och din verksamhet

  • Utbildning
  • Föreläsning, konferens
  • Mentorskap, coaching, metodstöd
  • Forum, samverkansytor, nätverkande
  • Kunskapsbank inom olika kompetensområden, omvärldsbevakning
  • Samordning övriga programområden

Inkluderingskriterier

För att ditt/din verksamhets utvecklingsprojekt ska inkluderas i programmets portfölj måste minst ett av programmets kriterier att uppfyllas.

  1. Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatoriskt)
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård
  4. Utvecklad tillgänglighet; (fysisk och digitalt)

Tillbaka till toppen