Stöd och inkludering

Du och din verksamhet kan få stöd i ert utvecklingsarbete av medarbetare i program God och nära vård i Västernorrland.

Vårt uppdrag är att stödja och samordna kommunerna och regionen i omställningsarbetet som sker i/av verksamhet. Programmet är ett metod- och kunskapsstöd tillgängligt för dig inom flera områden. Exempelvis stöd till utvecklingsarbeten eller aktiviteter för att synliggöra andra arbeten som pågår, för nätverkande, länsgemensamt lärande och för att skapa förutsättningar för fortsatt arbete där vi tillsammans skalar upp och inför nya arbetssätt i linje med nära vård nationellt och vår politiska målbild.

Har du/din verksamhet en idé?

Har du en idé om vad som kan utvecklas för att ge invånaren en nära vård? Berätta om din idé genom att svara på några enkla frågor här. 
Du blir sedan kontaktad av någon i programmet. 

Du kan också kontakta programmet via e-post naravard@rvn.se

Vi erbjuder dig och din verksamhet

  • Utbildning
  • Föreläsning, konferens
  • Mentorskap, coaching, metodstöd
  • Forum, samverkansytor, nätverkande
  • Kunskapsbank inom olika kompetensområden, omvärldsbevakning
  • Samordning övriga programområden

Inkluderingskriterier

För att ditt/din verksamhets utvecklingsprojekt ska inkluderas i programmets portfölj måste minst ett av programmets kriterier att uppfyllas.

  1. Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatoriskt)
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård
  4. Utvecklad tillgänglighet; (fysisk och digitalt)

Tillbaka till toppen