Programplan

Program God och nära vård i Västernorrland ska stödja verksamheterna i länets kommuner och i regionen under omställningsarbetet för en nära vård.

Programmet tillsattes av länets kommundirektörer och regiondirektörer för att stödja verksamheterna i omställningen. Programmet startade 1 juli 2021 och beräknas pågå i sex år.

I programplanen kan du läsa om ramarna för arbete, mål, nyttor och avgränsningar:

Programplan Program God och Nära Vård i Västernorrland.pdf

Bilaga 1_Kriterier för inkludering.pdf

Bilaga 2_Mall_Ansökan och bedömning.pdf

Bilaga 3_Finansiering .pdf

 

 


Tillbaka till toppen