Målbild för en jämlik och trygg vård för mig: Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov. Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård. Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården. Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa.

Målbild för God och nära vård i Västernorrland

Målet är att länets invånare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg. 

Målet är en del av arbetet för att skapa ett Västernorrland där människor väljer att leva enligt Regional utvecklingsstrategi 2030, RUS.

Målbilden är framtagen av Region Västernorrland, kommunerna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsködsvik utifrån  medborgardialoger.

Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030.


Tillbaka till toppen