Charlotte Sandelius, förbundsdirektör vid Kommunförbundet Västernorrland och Urban Åström, enhetschef näringsliv och kompetensförsörjning vid Region Västernorrland.
Charlotte Sandelius, förbundsdirektör vid Kommunförbundet Västernorrland och Urban Åström, enhetschef näringsliv och kompetensförsörjning vid Region Västernorrland. De båda ingår i nya Västernorrlands kompetensråd och Urban Åström är den som sammankallar och leder rådet

Aktuellt inom kompetensförsörjning: Västernorrland bildar nytt kompetensråd

2024-06-10 09:08

I en tid av ökande krav på kompetensförsörjning görs nu kraftfulla insatser för att säkra framtidens arbetskraft. Västernorrlands kompetensråd, ett nytt regionalt nätverk, har bildats för att samordna och genomföra projekt och aktiviteter i länet.

-Västernorrlands kompetensråd ska skapa kapacitet för genomförande av projekt och aktiviteter som vi kommer överens om. Nästa steg blir nu att skapa en gemensam helhetsbild och en plan för hösten," säger Urban Åström, en av initiativtagarna.

-För att effektivisera arbetet deltar två kommuner i rådet och alternerar sin medverkan, förklarar Charlotte Sandelius, förbundsdirektör vid Kommunförbundet Västernorrland.

Andra deltagare inkluderar Region Västernorrland, Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren Mittsverige, Yrkeshögskoleföreningen, folkbildningen och Svenskt Näringsliv.

Branschvalidering på agendan

Förutom att kompetensrådet har mötts pågår parallella träffar i Västernorrlands valideringsnätverk. 30 maj samlades också näringslivsföreträdare och Region Västernorrland för att diskutera branschvalideringens potential i länet. Små och medelstora företag står inför betydande utmaningar med kompetensförsörjningen, och befintliga modeller för branschvalidering kan vara en del av lösningen.

-Jag instämmer och bekräftar utmaningen för små och medelstora företag. Vi måste hitta branscher där det finns en öppning och inse att den tid vi investerar nu syftar till att nå framtida tillväxt, säger Joakim Sjöstedt från Företagarna Västernorrland.

Branschsamverkan - en förutsättning för god kompetensförsörjning

Region Västernorrland har för första gången lanserat en branschanalys för besöksnäringen, framtagen i samverkan med destinationerna Sundsvall och Höga Kusten. Denna analys visar på behov och utbud på 3-5 års sikt och kan laddas ned på Analysportal norr.

-Den första branschanalysen visar sambanden mellan vilka kompetenser som efterfrågas och vad utbildningarna levererar. Planen är att ta sig an fler branscher med hög efterfrågan på kompetens, säger Urban Åström.

Framsteg inom yrkeshögskoleutbildningarna

Matchningen på arbetsmarknaden har länge varit en prioriterad fråga. Sedan 2019 har antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan i Västernorrland ökat från 2 370 till 3 767, en ökning med 1400 platser.

-Det regionala utbildningsutbudet matchar bättre behovet i regionen nu. Vi är glada att se hur branscher och skolor närmar sig varandra," säger Johan Vinther, strateg, Region Västernorrland.

Gemensam dimensionering för vuxenutbildning och gymnasieskola

För första gången kommer kommunerna i länet att söka gemensamt för dimensionering för vuxenutbildningen och gymnasieskolan. 18 juni hålls mötet för att hitta struktur för vuxenutbildning och gymnasieskolan om dimensioneringsuppdraget.

-Nu sätter regionen tillsammans med länets kommuner strukturen för dimensioneringen för våra gymnasiala yrkesutbildningar, säger Johan Vinther och fortsätter: det är bra och ett stort steg framåt då vi aldrig tidigare arbetat över hela länet med denna struktur.

-Sammanfattningsvis tar vi gemensamt ett antal konkreta steg för att förbättra kompetensförsörjningen och därigenom stärka regionens konkurrenskraft och framtida tillväxt. Västernorrlands kompetensråd är den pusselbit som gör att vi kommer få bättre samsyn på alla förflyttningar som görs, avslutar Urban Åström.


Tillbaka till toppen