Info-träff om Klimatklivet och andra företagsstöd

Info-träff om Klimatklivet och andra företagsstöd

2024-05-13 15:20

Välkommen på en digital informationsträff för företag i Västernorrland om stöd att söka för energieffektivisering, förnybar energi och minskning av verksamhetens klimatpåverkan.

Träffen är digital och hålls via Microsoft Teams 30 maj klockan 12.00.

Innehåll:

  • Länsstyrelsen Västernorrland berättar om Klimatklivet.
  • Energikontoret Västernorrland berättar om energi- och klimatstöd och energi- och klimatrådgivning.
  • Almi Mitt berättar om finansieringsmöjligheter och stöd för företagets hållbarhetsarbete.

Vi avslutar med frågestund.

Anmäl dig senast 28 maj via formuläret

Datum: 2024-05-30
Tid: 12.00-12.45
Plats: Teams-länk. Vi skickar ut möteslänk till dig.

Välkommen med din anmälan!
Hälsar Almi Mitt, Länsstyrelsen Västernorrland och Energikontoret Västernorrland

Frågor eller funderingar? 

Kontakta någon vid Energikontoret Västernorrland 


Tillbaka till toppen