Miljörutiner, systematiskt miljöarbete, för Örnsköldsviks folkhögskola

Miljö och hållbar utveckling är frågor som engagerar hela Region Västernorrland. Att hantera miljön varsamt är en viktig del i en regional hållbar utveckling och tillväxt, både när det gäller det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet.

Miljömål: Att Örnsköldsviksfolkhögskola är en folkhögskola som förknippas med aktivt miljöarbete både hos personal och elever/deltagare

Kursansvariga ansvarar för att informera deltagarna i sin klass om Region Västernorrlands miljöarbete.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att Region Västernorrlands Miljö- och energipolicy (pdf)  efterlevs.

Systematisk uppföljning av miljömålen ske löpande under året och utvärderas en gång per år vid miljöronden.