Miljörutiner och systematiskt miljöarbete

Miljö och hållbar utveckling är frågor som engagerar hela Region Västernorrland, däribland Örnsköldsviks folkhögskola.

Att hantera miljön varsamt är en viktig del i en regional hållbar utveckling och tillväxt, både när det gäller det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet.

Miljömål för Örnsköldsviks folkhögskola:

  • Att Örnsköldsviks folkhögskola är en folkhögskola som förknippas med aktivt miljöarbete både hos personal och deltagare.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att Region Västernorrlands Miljö- och energipolicy efterlevs. Kursansvariga ansvarar för att informera deltagarna i sin klass om Region Västernorrlands miljöarbete.

Miljö- och energipolicy

Systematisk uppföljning av miljömålen sker löpande under året och utvärderas en gång per år vid miljöronden.


Tillbaka till toppen