Projekt och samverkan

I Region Västernorrland pågår flera olika satsningar, regionalt och nationellt, för att utveckla vår verksamhet och våra samarbeten.

I Region Västernorrland pågår en rad arbeten för att utveckla vår verksamhet, inom hälso- och sjukvården men också för hela länets utveckling. Vissa uppdrag är nationella uppdrag från staten medan andra är länsgemensamma initiativ. Exempelvis samarbetar vi med länets kommuner för att utveckla digitala vårdmöten, och för att utveckla en nära vård, en vård som utgår från dig som invånare och dina behov.

God och nära vård i Västernorrland

Framtidens vårdinformationsstöd

Många av våra arbeten pågår internt i vår organisation, för att ge dig som invånare en jämlik och säker vård. Ett exempel är införandet av ett nytt vårdinformationsstöd, som ska underlätta och utveckla vården. Ett annat är arbetet med vårdflöden, där vi ser över en patients ”resa” från första kontakten med vården till dess att patienten är färdigbehandlad.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland.


Tillbaka till toppen