Flygfoto över sjukhusbyggnaderna i Sundsvall

Regionens fastigheter

Region Västernorrland äger ett stort antal fastigheter som förvaltas och utvecklas genom verksamheten Regionfastigheter. Här hittar du som invånare, företagare eller hyresgäst information om fastigheterna och om verksamheten.

Hyresvärd och fastighetsägare

Regionfastigheter är fastighetsägare och hyresvärd för främst regionens verksamheter men också externa hyresgäster. Tjänster för drift och underhåll av fastigheterna utförs internt.

Information för hyresgäster

In- och uthyrning av lokaler

Vid in- och uthyrning av lokaler svarar regionfastigheter för förhandling, hyreskontrakt och administration av hyror.

Regionens lediga lokaler

Regionens inhyrda lokaler

Regionens lediga lokaler i Objektvision

Byggprojekt

Vid ny-, om- och tillbyggnader svarar Regionfastigheter för programarbete, projektering, upphandling, projektledning och kontroll.

Aktuella byggprojekt

Energieffektivisering och förnybar elproduktion

Verksamheten leder och samordnar utvecklingen av regionens energieffektiviseringsarbete och arbetet med att utveckla egen förnybar elproduktion.

Regionens miljöarbete

Strategisk och långsiktig förvaltning

Regionfastigheter ansvarar för investeringsplanering och fastighetsutveckling på lång sikt, samt köp och försäljning av fastigheter.

Fastighetsförvaltning viktigt för regionens verksamhet

Lokalfrågorna har ofta stor betydelse vid beslut om satsningar på nya verksamheter, eller vid utveckling av befintliga verksamheter inom Region Västernorrland. Mycket kapital är bundet i fastigheterna.

Några nyckeltal:

  • Regionens egna fastigheter utgör en lokalyta på ca 450 000 kvadratmeter bruksarea
  • Region hyr in ca 55 000 kvadratmeter från externa hyresvärdar
  • Region hyr ut ca 27 000 kvadratmeter till externa hyresgäster
  • Fastighetsförvaltningen omsätter knappt 430 miljoner per år
  • Lokalkostnadernas andel av regionens nettokostnader är ungefär 5 procent
  • Bygginvesteringar uppgår till 150-200 miljoner kronor per år ett normalår

Hyresgäster - interna och externa

Hälso- och sjukvård med sin huvudsakliga verksamhet vid länets tre sjukhus är Regionfastigheters största hyresgäst. Andra kunder är regionens folkhögskolor, administrativa verksamheter och Länsmuseet Västernorrland.

Viktiga servicefunktioner som drivs av våra externa hyresgäster är till exempel apotek och restauranger. Vi hyr även ut lokaler till länets kommuner och privata företag för olika former av vård- och omsorgsverksamhet.


Tillbaka till toppen