Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Flygfoto över sjukhusbyggnaderna i Sundsvall

Regionens fastigheter

Region Västernorrland äger ett stort antal fastigheter som förvaltas och utvecklas genom verksamheten Regionfastigheter. Här hittar du som invånare, företagare eller hyresgäst information om fastigheterna och om verksamheten.

Hyresvärd och fastighetsägare

Regionfastigheter är fastighetsägare och hyresvärd för främst regionens verksamheter men också externa hyresgäster. Tjänster för drift och underhåll av fastigheterna utförs internt.

Information för hyresgäster

In- och uthyrning av lokaler

Vid in- och uthyrning av lokaler svarar regionfastigheter för förhandling, hyreskontrakt och administration av hyror.

Se regionens lediga lokaler

Se regionens inhyrda lokaler

Se regionens lediga lokaler i Objektvision

Byggprojekt

Vid ny-, om- och tillbyggnader svarar Regionfastigheter för programarbete, projektering, upphandling, projektledning och kontroll.

Aktuella byggprojekt

Energieffektivisering och förnybar elproduktion

Verksamheten leder och samordnar utvecklingen av regionens energieffektiviseringsarbete och arbetet med att utveckla egen förnybar elproduktion.

Regionens miljöarbete

Strategisk och långsiktig förvaltning

Regionfastigheter ansvarar för investeringsplanering och fastighetsutveckling på lång sikt, samt köp och försäljning av fastigheter.

Fastighetsförvaltning viktigt för regionens verksamhet

Lokalfrågorna har ofta stor betydelse vid beslut om satsningar på nya verksamheter, eller vid utveckling av befintliga verksamheter inom Region Västernorrland. Mycket kapital är bundet i fastigheterna.

Några nyckeltal:

  • Regionens egna fastigheter utgör en lokalyta på ca 462 000 kvm bruksarea
  • Region hyr in ca 50 000 kvm från externa hyresvärdar
  • Region hyr ut ca 30 000 kvm till externa hyresgäster
  • Fastighetsförvaltningen omsätter knappt 430 Mkr per år
  • Lokalkostnadernas andel av regionens nettokostnader är ungefär 5 %
  • Bygginvesteringar uppgår till 150-200 Mkr per år ett normalår.

Hyresgäster - interna och externa

Specialistvården med sin huvudsakliga verksamhet vid länets tre sjukhus är Regionfastigheters största hyresgäst. Andra kunder är hälsocentraler, tandvårdskliniker, regionens folkhögskolor, administrativa verksamheter och Länsmuseet Västernorrland.

Viktiga servicefunktioner som drivs av våra externa hyresgäster är till exempel apotek och restauranger. Vi hyr även ut lokaler till länets kommuner och privata företag för olika former av vård- och omsorgsverksamhet.