Säkerhet och beredskap

Region Västernorrland skall tillhandahålla en säker och trygg miljö för patienter, medarbetare och allmänhet. Med god beredskap och ett systematiskt säkerhetsarbete skall regionen vara en garant för en fungerande hälso- och sjukvård, oavsett yttre omständigheter.

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i våra lokaler. Region Västernorrland arbetar för en patientsäker vård och med informationssäkerhet så att känslig information inte ska komma i orätta händer. 

Säkerhets- och katastrofmedicinska planer skall finnas centralt och lokalt.

Säkerhet skall också finnas i form av skalskydd, som till exempel låsning, brand- och stöldskydd.


Tillbaka till toppen