Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Organisationsskiss visar Landstingsdirektör, stödfunktioner samt Smittskydsenheten och Landstingets förvaltningar

Region Västernorrlands organisation

Region Västernorrland är uppdelad i kärnverksamhet och serviceverksamhet. Kärnverksamheterna utgör drygt 90% av regionens totala verksamhet.

Regionens verksamhet består av sex förvaltningar:

  1. Regionledningsförvaltningen
  2. Folktandvården
  3. Primärvården
  4. Specialistvården
  5. Rättspsykiatriska regionkliniken
  6. Regional utveckling

Tf regiondirektör från 1 mars 2020 är Anders Sylvan.

Regionledningsgruppen (RLG)

Regionledningsgruppens uppdrag är att:

  • företräda alla regionens verksamheter och samlade ledning.
  • agera för att genomföra politiskt fattade beslut på ett effektivt sätt.
  • arbeta strategiskt och genom regiondirektören fatta beslut som leder verksamheten framåt.
  • skapa förutsättningar för framgångsrika verksamheter genom tydliga och ändamålsenliga uppdrag och processer, samt god förvaltningskultur.

Ärenden till regionledningsgruppen bereds i respektive förvaltnings ledningsgrupp. Ärenden som berör flera vårdförvaltningar bereds i regionledningsgruppens hälso- och sjukvårdsutskott.

Deltagare i regionledningsgruppen (RLG)

Anders Sylvan 
Tf regiondirektör
Tel. 0611-800 00
anders.sylvan@rvn.se

Maria Näsström
Regiondirektörens chefssekreterare
0611-800 80
maria.nasstrom@rvn.se

Lena Carlsson
Sjukhusdirektör
Tel. 060-18 23 24
lena.karlsson1@rvn.se

Christine Bylander
Biträdande sjukhusdirektör
Tel. 0660-89508
christine.bylander@rvn.se

Anna-Lena Lundberg
Primärvårdsdirektör
Tel. 0611-80177
anna-lena.lundberg@rvn.se

Annri V Thimstrand
Tandvårdsdirektör
Tel. 073-274 77 17
annri.thimstrand@rvn.se

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör
Tel. 0611-80274
marta.molin@rvn.se

Göran Fransson
Förvaltningschef, Rättspsykiatriska regionkliniken
Tel. 060-18 39 04
goran.fransson@rvn.se

Monika Johansson
Samordningsdirektör
Tel. 0611-80010
monika.johansson@rvn.se

Kristiina Kulluvaara
Fastighets- och servicedirektör 
Tel. 073-071 16 31
kristiina.kulluvaara@rvn.se

Lars Halén
Ekonomidirektör 
Tel. 0611-802 31
lars.halen@rvn.se

Jonas Appelberg
Forskning-, utbildning-, och innovationsdirektör
Tel. 070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Ewa Strömsten
HR-direktör 
Tel. 0611-801 93
eva.stromsten@rvn.se

Lars-Erik Marklund
Kommunikationsdirektör 
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se