Organisationsskiss visar områden inom Region Västernorrland, grupperade på hälso- och sjukvård och områden med annan verksamhet
Övergripande organisationsstruktur, Region Västernorrland (klicka på bilden för en förstoring).

Region Västernorrlands organisation

Region Västernorrland är uppdelad i kärnverksamhet och serviceverksamhet. Kärnverksamheterna utgör drygt 90 procent av regionens totala verksamhet.

Regiondirektör är Åsa Bellander.

Regionens verksamhet består av tio områden

Högst i organisationen finns regiondirektören och biträdande regiondirektör/Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Under dessa finns:

 • Regionledningsförvaltningen
 • Regional utveckling
 • Länssjukvård
  • Länssjukvårdsområde somatik
  • Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering
 • Närsjukvård
  • Närsjukvårdsområde norr
  • Närsjukvårdsområde söder
  • Närsjukvårdsområde väster
 • Patientsäkerhet, utveckling och forskning
 • Folktandvården
 • Rättspsykriatiska regionkliniken

Information på underliggande sidor kommer att anpassas till den nya organisationen och uppdateras efter som.


Tillbaka till toppen