Förskrivning av konsumentprodukt

Information om vilka produkter som är konsumentprodukter framgår på beställningsunderlag och som informationstext på själva artikeln i webSesam.

När du som förskrivare förskriver ett hjälpmedel som är en konsumentprodukt ska du:

  • informera patienten om att produkten inte är en medicinteknisk produkt och att patienten därmed inte har rätt till ersättning enligt patientskadelagen vid eventuell personskada.
  • ge information muntligt och skriftligt och dokumentera i journal att så har skett.
    Skriftlig information ges förslagsvis med hjälp av blanketten Information till patient som fått en konsumentprodukt förskriven via Hjälpmedel Västernorrland som du hittar i webSesam. 

 


Tillbaka till toppen