Avsteg från sortimentet

Hjälpmedel Västernorrland kan ta beslut om avsteg från sortimentet.

Beslut om avsteg kan tas:

  • Om en huvudprodukt som finns i sortiment, inte är upplagd i den storlek som behövs.
  • rörande tillbehör till huvudprodukt i sortiment, där grundfunktionen är densamma som redan sortimentsfört tillbehör, som huvudstöd, armstöd, benstöd.
  • rörande tillbehör till beslutad huvudprodukt, genom ordnat införande för enskild person av Hjälpmedelskommittén.
  • om det finns ett tillbehör utom sortiment som uppfyller brukarens behov utan specialanpassning kan det hanteras som ett avsteg från sortiment.

Produkter som tidigare beviljats som ordnat införande

Om byte av storlek av tidigare beviljat ordnat införande för enskild person är nödvändigt ska det behandlas genom en ny ansökan om ordnat införande.

Om en utsliten produkt som tidigare beslutats som ordnat införande för enskild person behöver bytas ut, ska det behandlas genom en ny ansökan om ordnat införande.

Ordnat införande av hjälpmedel

Undvik specialanpassning

Specialanpassning ska i största möjliga utsträckning undvikas. Försök alltid, i första hand, att hitta en huvudprodukt, inom eller utom sortimentet, som uppfyller brukarens behov.

Om det finns en huvudprodukt utom sortimentet som uppfyller brukarens behov utan specialanpassning ska den ansökas via ordnat införande.

Om det finns ett tillbehör utom sortimentet som uppfyller brukarens behov utan specialanpassning kan det hanteras som ett avsteg från sortimentet.

Specialanpassning


Tillbaka till toppen