Konsumentprodukter - Vilka är det?

Information om vilka produkter som är konsumentprodukter framgår på beställningsunderlag och som informationstext på själva artikeln i webSesam.

För den skriftlig information kan blanketten Information till patient som fått en konsumentprodukt förskriven via Hjälpmedel Västernorrland användas, den hittar du  i webSesam. 

 


Tillbaka till toppen