Linda Strid, programledare i Region Västernorrland, proträtt

Linda Strid, tillförordnad programledare, Region Västernorrland

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

Möjligheterna i Nära vård och att få vara en del av uppbyggnaden av morgondagen välfärd där invånaren upplever vården trygg, tillgänglig och kontinuerlig känns självklar. Det kombinerat med att Nära Vård lyfter det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet tillsammans med invånaren (egenvård) är viktigt för mig.En av flera utgångspunkter i omställningsarbetet som skapar delaktighet men också ställer krav på gemensamt ansvar. Det ger förutsättningar för att vi tillsammans, invånare och vårdgivare men också övriga samhällsaktörer, ska kunna skapa den vård och omsorg vi önskar och behöver för att leva gott oavsett behov.

Förhoppningen är att jag som västernorrlänning ska kunna leva i livet både som ung och gammal och känna trygghet och stolthet för att den hjälp jag behöver alltid finns nära, när jag behöver den. Geografiskt och/eller relationellt nära, oavsett behov.

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

Att utifrån min kunskap och erfarenhet vare en inspirerande, strukturerande och bidragande kraft till det omställningsarbete vi har framföra oss. En förflyttning från sjukdom och behandling till mer förebyggande insatser som sker på nationell, regional och lokal nivå. Som i Västernorrland givits en självklar riktning genom den politiska och gemensamma avsiktsförklaring med tillhörande målbild för God och Nära Vård i Västernorrland 2030 som säger att länet, regionen och alla sju kommunerna, gemensamt ska utveckla den goda och nära vården som vi vill och ska erbjuda. Det ger fantastiska möjligheter att hitta de samarbetsformer som vi behöver internt, externt och över olika huvudmannagränser.   

Här vill jag bidra! Ett stort och gediget arbete är påbörjat inte minst genom det länsgemensamma programmet som är på väg att startas upp som centralt stöd i omställningsarbetet i Västernorrland.   


Tillbaka till toppen