Forsknings- och utvecklingsanslag

Region Västernorrland har anvisat medel för forskningsanslag.

Anslagen är avsedda att stimulera utveckling och forskning inom regionens alla verksamhetsområden. Anslagen kan ge möjlighet till projektarbete i ordinarie tjänst eller med partiell tjänstledighet. 

Sökande till anslagen skall vara anställda av Region Västernorrland, och ansökan skall gälla forskning inom regionens totala verksamhet.


Tillbaka till toppen