Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum (KFC) är en servicefunktion i regionen som tillhandahåller infrastruktur och stöd för arbete med klinisk behandlingsforskning och kliniska studier.

KFC tillhandahåller lokaler, laboratorieenhet och enklare utrustning för akademisk och företagssponsrad forskning. Tillgång till KFC beviljas via ett särskilt ansökningsförfarande.

På KFC arbetar en studiesamordnare med forskningssköterskekompetens som forskare kan kontakta om de är intresserade av att nyttja faciliteter och funktioner vid KFC.


Tillbaka till toppen