Forum Norr

Samverkansplattformen Forum Norr har sedan 2012 utgjort en gemensam stödfunktion för klinisk forskning och läkemedelsstudier för de fyra norrlandsstingen.

Genom samverkan har de fyra nordligaste sjuvårdsregionerna i Sverige skapat en plattform som underlättar genomförandet av kliniska studier och ökar tillgängligheten till studiepatienter i hela Norrland.

Målsättningen är att Forum Norr ska utgöra en ingång och resurs för forskare och företag som vill arbeta tillsammans med oss. I vårt nätverk ingår förutom sjukhusens kliniska forskningscentrum och Clinical Trial Unit även de tre regionala universiteten (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet), Registercentrum Norr, Regionalt cancercentrum (RCC Norr) samt regionens biobanker. Vår målsättning är att stärka norra Sveriges kapacitet att genomföra akademiska och industriinitierade kliniska studier.

Mer om Forum Norr på webbplatsen för Norrlandstingens regionförbund


Tillbaka till toppen