Forskningssamverkan i Örnsköldsvik

Projektet STREAM (STrategy for REsearch Milieu) i Örnsköldsvik är ett pågående forskningsprogram inom Region Västernorrland i samarbete med Umeå universitet, Kempestiftelserna, Örnsköldsviks kommun och Örnsköldsviks industrigrupp.

De övergripande målen för STREAM-projektet är:

  • Verka för att bygga upp en akademisk miljö för medicinsk
    forskning i Örnsköldsviks sjukvårdsområde.
  • Skapa en attraktivare arbetsmiljö.
  • Främja en hållbar bemanning inom Örnsköldsviks
    sjukvårdsområde.

Utlysning av forskningsmedel

Medel utlyses fyra gånger per år. För att ansöka om medel ska du vara anställd i Örnsköldsviks sjukvårdsområde eller Örnsköldsviks kommun. Beslut om medel fattas av en särskild styrgrupp bestående av representanter från Region Västernorrland, Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun.

Öppna seminarier

STREAM arrangerar också öppna forskningsseminarier där nya och seniora forskare föreläser om olika ämnen. Seminarierna är öppna för alla intresserade.


Tillbaka till toppen