Emma-Lee Björk, Energikontoret Västernorrland och Thomas Stattin, projektledare Region Västernorrland.
Emma-Lee Björk, Energikontoret Västernorrland och Thomas Stattin, projektledare Region Västernorrland. Tillsammans ger de rådgivning till företag som vill energieffektivisera. “En bra möjlighet nu 2024 och vi vill tipsa om att stödet går att söka för solcellspaneler”, säger Thomas Stattin.

Ny kampanj ska få företag att energieffektivisera

2024-02-01 08:50

För att kunna realisera omställningen och elektrifieringen behöver vi satsa på energieffektiviseringar. Nu riktar sig Energikontoret Västernorrland till företag för att få dem att se över sin energiförbrukning.

Energi- och klimatstödet lanserades under 2023. 1 februari startar en kampanj som riktar sig specifikt mot näringslivet med målet att få dem att ta kontroll över energikostnaderna.

- Kampanjen blir en inbjudan till alla de företag som ännu inte har upptäckt vilken effekt energiinvesteringar kan ha för ett företag, säger Emma-Lee Björk vid Energikontoret Västernorrland.

Via sociala medier, buss- och radioreklam kommer länets små och medelstora företag uppmanas att ”ta kontrollen över företagets energikostnader”.

Möjligt söka stöd för olika åtgärder

Energi- och klimatstödet medfinansieras av Europeiska unionen. Stödet kan beviljas en gång per företag med upp till 150 000 kronor i stödbelopp.

Nytt för i år är att det går att söka stöd för investeringar i solcellspaneler. Andra energieffektiviseringsåtgärder är exempelvis investeringar i

  • värmeväxlare
  • ventilationsaggregat
  • värmepumpar
  • produkter för värmeåtervinning
  • tilläggsisolering
  • maskiner och utrustning som minskar behovet av fossila bränslen

- Med sådana åtgärder hushållar företaget med energin utan att tumma på komforten. Något som känns extra aktuellt i vintermånaderna vi befinner oss i nu, säger Emma-Lee Björk och fortsätter: vi hoppas att många företag ska söka det här företagsstödet och ta kontakt med oss för rådgivning. Vi vill kunna ta större kliv i omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Om energi- och klimatstödet

RAM-projekt förnybar energi ska med hjälp av medel från Europeiska unionen stötta små och medelstora företag att stärka sin energieffektivitet och öka graden av förnybara energikällor vilket bidrar till ett mer hållbart Västernorrland. Detta sker genom Energi- och klimatstödet som finns att söka för små och medelstora företag i hela länet.

www.rvn.se/energiklimat

Kontakta oss

För mer information om företagsstödet, energirådgivning eller frågor.

Emma-Lee Björk, Energikontoret Västernorrland, e-post: emma-lee.bjork@rvn.se, telefon: 0611-804 57

Thomas Stattin, projektledare Region Västernorrland, e-post: thomas.stattin@rvn.se, telefon 0611-800 39


Tillbaka till toppen