Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Välj hälsocentral eller vårdcentral (lättläst)

Du kan välja vilken hälsocentral eller vårdcentral du vill höra till.

En vårdcentral kan vara endera privat eller regionägd.
Vårdcentralerna kan heta både vårdcentral eller hälsocentral.
Vårdcentralen och hälsocentralen ska vara godkända av regionen och arbeta så som regionen bestämmer.
Rätten av välja vårdcentral eller hälsocentral (Vårdval) finns i hela Sverige.

Om du är nöjd med din hälso- eller vårdcentral nu

Om du är nöjd med den hälsocentral eller vårdcentral du har nu
behöver du inte göra någonting.
Du kan när som helst byta hälsocentral eller vårdcentral.
Alla får den hälsocentral eller vårdcentral de väljer.

Du får mer att säga till om

Vårdval Västernorrland gör att du
får mer att säga till om i vården.
Hälsocentralerna och vårdcentralerna tävlar om att få många patienter
och om pengar från regionen.
Därför blir det viktigt för hälsocentralerna och vårdcentralerna
att ge dig den vård du vill ha
och på det sätt du tycker är bäst.
Om du inte är nöjd med den hälsocentral eller vårdcentral du besöker
kan du byta.

Så här fungerar det

Du väljer vilken hälsocentral eller vårdcentral du vill höra till.
Det finns information på hälsocentral och på vårdcentralerna
om vilka hälsocentral eller vårdcentraler du kan välja bland.
Hälsocentral eller vårdcentralen kan inte säga nej utan måste ta emot dig.

Du kan byta hälsocentral eller vårdcentral så ofta du vill.
Du fyller i en blankett när du ska välja.
Det finns blanketter och information om hälsocentral och vårdcentralerna
på hälso- och vårdcentralerna och här på regionens hemsida:

Valblankett för utskrift

Du lämnar blanketten på en vårdcentral.
Ett ombud kan hjälpa dig att välja hälsocentral eller vårdcentral.

Barn och ungdomar

Nyfödda barn får den hälsocentral eller vårdcentral
som ligger närmast där de bor.
De som har vårdnaden om barnet kan välja
en annan hälsocentral eller vårdcentral.
Barn och föräldrar behöver inte ha samma hälsocentral eller vårdcentral.

De som har fyllt 16 år får själva välja hälsocentral eller vårdcentral.

Om du flyttar i länet eller till länet

Om du flyttar hit får du den vårdcentral eller hälsocentral
som ligger närmast ditt hem.
Om du flyttar i länet har du kvar din tidigare vårdcentral eller hälsocentral
tills du väljer att byta.

Vill du veta mer?

Ring till Regionen på telefon 0200-120 789

Teletal kan hjälpa dig att ringa