Taltidningen och Y-bladet

Här kan du ladda ner eller läsa mer om taltidningen Spotlight eller våra lättlästa nyheter i Y-bladet.

Spotlight Taltidningen Västernorrland

Spotlight är gratis och kommer ut varannan vecka.

Spotlight har sin redaktion i Härnösand och distribuerar taltidningen på CD, webb och app.

Prenumerera på Spotlight Taltidningen Västernorrland

Textad version

Syntolkad version

Adress

Spotlight Taltidningen Västernorrland

Regional utveckling

REGION VÄSTERNORRLAND

871 85 Härnösand

Besöksadress: Regionens hus, Regional utveckling, våning 2

Nytt telefonnummer: 0611-80 000

E-postadress: taltidningen@rvn.se

Spotlight Taltidningen på webbplatsen taltidningenvasternorrland.se

Ladda ned Spotlight Taltidningen Västernorrlands applikation på App Store

Y-bladet

Y-bladet är en gratis tidning som kommer ut var fjortonde dag på jämna veckor med lättlästa länsnyheter.

Prenumerera på Y-bladet

Y-bladet på webbplatsen Y-bladet (ybladet.se)

Textad version

Syntolkad version

Inläsningstjänsten 

Inläsningstjänsten är en kostnadsfri service för dig som har synnedsättning eller annat läshinder. Texten läses in på CD. Y-bladet och inläsningstjänsten finns i Örnsköldsvik.

Y-bladet och inläsningstjänsten

Sjukhusgatan 5 C

891 89 Örnsköldsvik

Telefonnummer: 0660-879 90

Inläsningstjänsten på webbplatsen taltidningenvasternorrland.se


Tillbaka till toppen