Folkhälsa

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för befolkningens samlade hälsotillstånd och innefattar både hälsa och ohälsa. En god folkhälsa innebär både att hälsan är så bra som möjligt men också att den är så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

En god hälsa är också en drivkraft för hållbar utveckling. Folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor. Målet är att så många som möjligt ska ha en god livskvalité och att skillnader mellan de som har det sämst och de som har det bäst ska minska.

Höga kusten bron
Mamma och barn
Barn som går på en gångväg.
Profil bakifrån av en person som sitter vid en dator och surfplatta.
Händer som håller över trekantsformade figurer på ett bord.

Tillbaka till toppen