Folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla i Västernorrland. Regionen arbetar för en god folkhälsa tillsammans med föreningar, kommuner, myndigheter och näringsliv.

Hälsofrämjande åtgärder betyder att förbättra hälsan hos befolkningen i allmänhet.

Sjukdomsförebyggande åtgärder riktas till riskgrupper eller enskilda individer. Dessa åtgärder har som uppgift att undanröja orsaker och förhindra uppkomsten till sjukdomar och olyckor. 

De vanor som har stört betydelse för hälsan är de faktorer som ingår i det övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Tillbaka till toppen