Hyroberoende vårdsymbol ett hjärta med texten hyroberoende vård

Hyroberoende vård - för att vi hellre anställer än lånar

Nu tar vi ett samlat tag för att minska beroendet av inhyrd personal. Att vi kan minska beroendet av inhyrd personal är helt avgörande för att du som invånare ska få en bra hälso- och sjukvård även i framtiden. Vi gör det också för att vi hellre satsar på våra egna medarbetare än på hyrbolag.

Egna medarbetare är vår viktigaste resurs

Våra egna medarbetare är vår viktigaste resurs och är nyckeln till att du som invånare och patient ska få en god  vård med kontinuitet. Vi vill att de som jobbar hos oss också är anställda hos oss. För att nå dit krävs en bra arbetsmiljö där våra medarbetare känner sina kollegor och är trygga i rutiner och arbetssätt.

Så kan det tillfälligt påverka

På kort sikt kan du som patient komma att märka av arbetet. Till exempel genom att väntetiderna tillfälligt blir något längre i delar av hälso- och sjukvården. Det är inte bra att patienter får vänta på sin vård, men vi behöver ta oss igenom den här perioden för att nå ett bättre läge. Som alltid prioriterar vi utifrån medicinska behov och sätter patientsäkerheten först.

Men på lite längre sikt får vi en mer stabil bemanning. Då blir det enklare att planera och vården kan bli mer effektiv och tillgänglig. Med en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare där fler tar ansvar för helheten får vi bättre förutsättningar att utveckla vården för västernorrlänningarna.

Vi gör det tillsammans

Vi är inte ensamma. Alla 21 regioner samarbetat i ett nytt gemensamt nationellt avtal för hyrbemanning. Vi har ett gemensamt mål - att avveckla vårdens beroende av hyrbranschen och bemanna med egna medarbetare. Varför? Jo, vi vet att de som driver vårdens utveckling är egna medarbetare som blir ett ”vi” och som är grunden för en god arbetsmiljö.

I Västernorrland började avtalet gälla den 1 april 2024.

Beslutade delmål i arbetet med en hyroberoende vård:

  • Minskning med 20 procent mellan perioden 1 mars – 30 april
  • Minskning med 25 procent mellan perioden 1 maj – 31 augusti
  • Minskning med 35 procent mellan perioden 1 september – 31 oktober
  • Minskning med 45 procent mellan perioden 1 november – 31 december

Utgångspunkten för mätningarna av alla delmålen är från vecka 6, 2024

Aktuellt om hyroberoende


Tillbaka till toppen