Synpunkter på vården

Hur har du upplevt dina kontakter med vården? Berätta gärna vad som har fungerat bra eller sådant som du är missnöjd med och föreslå vad som kan förbättras.

Om du vill lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till patientnämnden. Du kan använda ett formulär här på webbplatsen eller en säker e-tjänst via 1177.se.

Här på webbplatsen har vi ett formulär som du kan använda för att skicka in dina synpunkter via e-post. Din synpunkt tas emot, diarieförs och skickas till den enhet du har synpunkter på. Observera att vi inte kan garantera sekretess eller säkerhet när du använder detta formulär för att skicka e-post!

Lämna dina synpunkter via vårt formulär

Använd en säker e-tjänst

Via våra e-tjänster på 1177.se kan du kommunicera med en hälsocentral eller mottagning på ett säkert sätt.  Du måste logga in i 1177 e-tjänster för att lämna en synpunkt.

Information på 1177

Om du är missnöjd med din vård eller tandvård eller tror att du kan ha skadats i vården finns det flera sätt att gå vidare. Mer information hittar du på undersidorna "Om du inte är nöjd" eller "Om du skadats i vården", eller på 1177.se. 

Om du inte är nöjd - 1177.se

Ersättning för skada

Söker du ersättning för en skada orsakad av regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Har skadan orsakats av ett läkemedel hör du av dig till Läkemedelsförsäkringen.

Ersättning vid patientskada - 1177.se

Patientnämnden eller Ivo

Om du och den enhet du har synpunkter på tillsammans inte kan lösa problemet kan du kontakta Region Västernorrlands patientnämnd. Patientnämnden erbjuder också möjligheten att kommunicera säkert via 1177.se e-tjänster.

Om du inte får den hjälp du behöver så kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg - Ivo som är tillsynsmyndighet för bland annat hälso- och sjukvården.

webbplatsen 1177.se hittar du mer information om regler och rättigheter och vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Inkomna synpunkter bidrar till förbättring

Dina synpunkter eller klagomål kan hjälpa andra och förbättra kvaliteten inom vården.

Varje år sammanställer Patientnämnden ett antal rapporter, där de analyserar de klagomål och synpunkter som har kommit in.

Så här jobbar Patientnämnden


Tillbaka till toppen