Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Synpunkter på vården

Hur har du upplevt dina kontakter med vården? Berätta gärna vad som har fungerat bra eller sådant som du är missnöjd med och föreslå vad som kan förbättras.

Om du är missnöjd kan det vara bra att du först tar kontakt med den vårdenhet du har synpunkter på och försöker lösa problemet direkt.

Här på webbplatsen har vi ett formulär som du kan använda för att skicka in dina synpunkter via e-post. Din synpunkt tas emot, diarieförs och skickas till den enhet du har synpunkter på. 

Lämna dina synpunkter via vårt formulär

Använd en säker e-tjänst

Via våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden kan du kommunicera med en hälsocentral eller mottagning på ett säkert sätt.  Du måste logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster för att lämna en synpunkt.

Om du är missnöjd med din vård eller tandvård eller tror att du kan ha skadats i vården finns det flera sätt att gå vidare. Mer information hittar du på undersidorna "Om du inte är nöjd" eller "Om du skadats i vården", eller på 1177 Vårdguiden. Se rubriken "Inte nöjd med vården" i tema Patientlagen.

Patientnämnden eller IVO

Om du och den enhet du har synpunkter på tillsammans inte kan lösa problemet kan du kontakta Region Västernorrlands patientnämnd. Patientnämnden erbjuder också möjligheten att kommunicera säkert via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Om du inte får den hjälp du behöver så kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg - IVO som är tillsynsmyndighet för bland annat hälso- och sjukvården.

1177 Vårdguiden på webben (1177.se) hittar du mer information om regler och rättigheter och vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Inkomna synpunkter bidrar till förbättring

Dina synpunkter eller klagomål kan hjälpa andra och förbättra kvaliteten inom vården.

Varje år sammanställer Patientnämnden-Etiska nämnden ett antal rapporter, där de analyserar de klagomål och synpunkter som har kommit in.

Så här jobbar Patientnämnden-Etiska nämnden