Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kvalitet och patientsäkerhet i vården

I Västernorrland är det viktigt att alla medborgare har tillgång till jämlik vård med god kvalitet och hög säkerhet. Vården ska ges efter var och ens behov, med bra bemötande och rätt kompetens.

Vi arbetar med många olika metoder att utveckla och stärka kvaliteten i vården, bland annat med hjälp av patientenkäter, mätningar av väntetider och jämförelser mellan vården i andra regioner.

Regionens verksamheter registrerar uppgifter i många olika kvalitetsregister. Det gör det möjligt att följa upp och förbättra vården.

Patienters och närståendes medverkan och erfarenheter är en viktig del i regionens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Om du vill veta mer om hur regionen arbetar med patientsäkerhet och kvalitet i vården så kan du läsa vår patientsäkerhetsberättelse.