Beställ tolk från Tolkcentralen

Tolkcentralen i Västernorrland tillhandahåller kostnadsfri vardagstolkning till alla döva, dövblinda och hörselskadade.

Öppettider Tolkcentralen Härnösand

måndag-torsdag klockan 08.00-14.30
fredag klockan 08.00-11.30
Under perioden 20/6 - 19/8 är Tolkcentralen öppen för beställning, måndag - fredag kl. 08.00-12.00

Med anledning av osäkerheten kring covid-19 (Coronavirus) erbjuder vi tolk via distans i första hand. Detta görs för att begränsa spridning av covid-19 och för att säkerställa våra tolkresurser. Vår samordnare tar kontakt med dig som beställare och kontrollerar er tekniska möjlighet att ta emot videosamtal.

När kan du beställa tolk?

Tolk kan beställas till alla förekommande situationer i vardagslivet. Till exempel sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Behöver du tolk på grund av resa till en annan stad? Beställ här hos oss! Vi ansvarar för länets invånare var de än befinner sig i landet.

Gör din beställning av teckenspråkstolk, skrivtolk, dövblindtolk eller tecken som stöd (TSS) i formuläret nedan.

En så detaljerad beställning som möjligt ökar våra förutsättningar till att utföra uppdraget på bästa sätt.

Gör din tolkbeställning via formuläret

Beställ tolk från tolkcentralen

Månad *
Tolkmetod *

Om du anger ett mobiltelefonnummer som beställarens telefonnummer kommer du att få ett automatiskt sms 48 timmar innan tolkningstillfället med en bekräftelse på din bokning.


Tillbaka till toppen