Tandvårdsrädsla

Tycker du att det är obehagligt att gå till tandläkaren? Det är du inte ensam om!

Tandvårdsrädsla - vanligare än du tror

Var tionde vuxen i Sverige lider idag mer eller mindre av tandvårdsrädsla. Det gäller både män och kvinnor, unga som gamla. Du som ibland känner rädsla inför besöket hos tandläkaren vet säkert att rädslan många gånger gör att du spänner dig extra mycket vid behandlingen. Det sänker din smärttröskel ytterligare och behandlingen kan då upplevas göra mer ont än vad det skulle göra om du var lugn och avslappnad.

Vad beror tandvårdsrädsla på?

Ofta är anledningen till obehaget helt enkelt dåliga erfarenheter av tandvård, men lika ofta vet den drabbade inte ens själv varför han eller hon känner ångest inför tandläkarbesöket.

Det svåraste steget för en person, som är tandvårdsrädd, är många gånger att ta kontakt med en tandläkare. Du ska veta, att när du väl fått kontakt med oss på Folktandvården, kan vi erbjuda dig hjälp med att övervinna din rädsla.

Barn som är rädda för att gå till tandläkaren

En del barn kan vara oroliga när de ska gå till tandläkaren. Rädslan kan bottna i något de själva upplevt, men även bero på något de hört beskrivas av andra. Rädslan inför det nya och okända inverkar också.

De flesta barn blir mindre oroliga när de väl får träffa vår tandvårdspersonal. Vi har stor erfarenhet av barn- och ungdomstandvård. Det finns dessutom extra hjälp att få för barn som är mycket rädda eller absolut inte vill gå till tandläkaren. Inom Folktandvården har vi specialister i pedodonti, d v s barntandvård. Det är tandläkare med särskild utbildning för att ta emot barn som är mycket tandvårdsrädda.

Att behandla tandvårdsrädsla

Våra tandläkare har stor kunskap om hur man bemöter och behandlar patienter med tandvårdsrädsla. Hjälpmedel som vi använder är exempelvis lugnande medicin, behandling med stöd av lustgas och ytterst behandling under narkos. Vid tandvårdsrädsla hjälper det många gånger att bara ha någon att prata med. Viktigast för att du ska bli fri från din tandvårdsrädsla är att vi tillsammans kommer överens om hur (vilken behandling) vi ska göra.

Resultatet av behandlingen beror till stor del på din egen motivation. Tillsammans med dig kan vi arbeta för att råda bot på ditt problem.


Tillbaka till toppen