Utvecklas med oss

Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter och ger möjlighet till inflytande och utveckling. Dina möjligheter att påverka är av stor betydelse för såväl verksamhetens utveckling som ditt välbefinnande.

Möjlighet till vidareutbildning och kompetenshöjning är viktigt under hela arbetslivet. De olika professionernas och varje medarbetares kompetens ska tas tillvara fullt ut.

Vår organisation präglas av en hög kunskapsnivå och flera av våra verksamheter forskar på lokal, nationell och internationell nivå vilket genomsyrar hela regionen.

Lite bättre varje dag

Med våra invånare i fokus bedriver vi många förbättringsarbeten inom regionen.

Vi vill att alla verksamheter arbetar med ständiga förbättringar och erbjuder därför ett professionellt stöd och utbildning i utvecklingsarbeten.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du ta ansvar för din kompetensutveckling tillsammans med din närmaste chef. Genom din kompetensutveckling bidrar du till organisationens lärande och till arbetet med ständiga förbättringar på arbetsplatsen.

Nyfiken på att bli chef?

Vi har program för morgondagens ledare med fokus på det personliga ledarskapet och förståelse för ledarrollen.

Nästa generations ledare är viktiga för oss och du som är nyfiken på att arbeta som chef i framtiden har möjlighet att delta i olika aktiviteter och utbildningar.

Att vara chef


Tillbaka till toppen