Språkutbildning i svenska som andraspråk för hälso- och sjukvårdspersonal

Region Västernorrland har två egna språklärare som är anställda för att undervisa hälso- och sjukvårdspersonal i svenska som andraspråk. Lärarna har sin arbetsplats på våra folkhögskolor men arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Alla verksamheter inom Region Västernorrland kan nyttja språkutbildningen vid behov. Syftet med ett eget lärarteam är att kunna erbjuda språkundervisning som är lättillgänglig, flexibel, prisvärd och av god kvalitet inom vår egna organisation.

Anmälan sker via din närmaste chef.

Kontakt

Kontaktperson Sundsvall: Lena Lindbäck 
E-post: lena.lindback@rvn.se

Kontaktperson Örnsköldsvik och Sollefteå: Yvonne Dahlqvist
E-post: yvonne.dahlqvist@rvn.se


Tillbaka till toppen