Att vara chef

Våra chefer skapar engagemang, stärker den positiva andan och utvecklar och driver verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med medarbetarna.

Våra chefer ansvarar för att skapa en gemensam vision om framtiden och jobbar aktivt med förbättringar. Dessutom ska de arbeta strategiskt för att integrera forskning och främja utvecklingen av en lärande organisation.

Kompetensförsörjning, kompetens- och uppdragsväxling samt digitalisering är områden som är viktiga för att utveckla verksamheten, där chefer har ett särskilt ansvar. 

Inom regionen tillämpas tidsbegränsade chefsuppdrag oftast mellan fyra och sex år med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.   

Utvecklingsmöjligheter för dig som chef

Nya chefer får utöver den lokala introduktionen en regionövergripande introduktion. Där får du möjlighet att knyta kontakter med andra nya chefer och skapa nätverk i hela regionen.

Utvecklingsprogram för chefer

Vi erbjuder chefsutvecklingsprogram som vänder sig till enhets- och verksamhetschefer som arbetat några år. Här får du möjlighet att utvecklas i din ledarroll och öka din kompetens om ledarskapets förutsättningar. Du får också metoder och verktyg att använda i ditt dagliga arbete. 

Utvecklingsprogram för ledningsgrupper

Vi erbjuder även ett program där du som strategisk chef och ledningsgruppsmedlem får verktyg för att utveckla en effektiv ledningsgrupp.


Tillbaka till toppen