Daniel Göksu äger och driver Ljustorps handel i Timrå kommun.
Daniel Göksu äger och driver Ljustorps handel i Timrå kommun.

Inte bara livsmedel – butiker i glesbygd är viktiga servicepunkter

2024-07-10 11:31

Daniel Göksu äger och driver Ljustorps handel i Timrå kommun. En av de orter med hög prioritet i det Regionala serviceprogrammet för Västernorrland. I juni firar han tre år som butiksägare. Att driva en dagligvarubutik här har varit både utmanande och givande, enligt Daniel.

- Att driva butiken har egentligen varit bättre än vad jag tänkt. Det är både en frihet och inte att arbeta så här, det är mer bra än dåligt, säger Daniel Göksu.

Landets regioner är ansvariga för att samordna utvecklingsarbetet med kommersiell service. Tillsammans med andra aktörer bidrar Region Västernorrland till att kommersiell service fungerar i områden där det behövs. Inom kort väntas ett nytt Regionalt serviceprogram för Västernorrland att beslutas om och under framtagandet har handläggare från Region Västernorrland haft dialog med flera av de som driver servicepunkter och drivmedelsstationer i länet, däribland Daniel Göksu.

Ann Charlotte Larsson, samordnar Region Västernorrlands arbete med nya serviceprogrammet.

- Tillgängligheten till kommersiell service är viktig för att du ska kunna bo, verka och leva i länets mer serviceglesa områden, säger Ann Charlotte Larsson.

Gemenskap i Ljustorp

Daniel Göksu växte upp i Köping och har arbetat på en lågpriskedja i Södertälje. I Ljustorp uppskattar han den avslappnade atmosfären. Han jämför det med livet i storstäder, där mycket försvinner i stressen.

- Alla är väldigt hjälpsamma och trevliga. Man kan verkligen vara sig själv här. Jag växte upp i Köping och det är snarlikt på något vis. I storstäderna försvinner mycket i stress men här har vi tid att stanna upp och säga hej – det tycker jag är skönt här.

Det är framför allt variationen i arbetsdagen och de personliga relationerna med kunderna som Daniel uppskattar mest.

- Det roligaste med att driva butiken är att ingen dag är sig lik. Även om man har sina rutiner så är det alltid något som är annorlunda. Vi har roliga diskussioner med kunderna och får en speciell vänskap med varje kund.

Butikens roll i bygden

Butiken fungerar även som en viktig servicepunkt för kommunen. De erbjuder tjänster som apoteksombud och ombud för Systembolaget. Det uppskattas av många kunder, särskilt de som annars hade behövt resa långt.

- Många uppskattar att slippa åka in och använder ombudstjänsterna. Vissa kunder får medicin från Apoteket och det är också uppskattat. Det gör att jag vill leva upp till de förväntningar som finns och det är kul, säger Daniel Göksu.

Alma Zetterkvist bor i Göteborg men besöker butiken en dag i början av sommaren. Hon brukar bo hos mormor när hon är i Ljustorp och hon betonar butikens betydelse för gemenskapen.

- När jag hälsar på här så är jag i butiken några gånger i veckan. Man träffar alltid någon man känner här och det är roligt. Och så är det positivt att bygdegården är bredvid – där händer det alltid grejer, säger Alma Zetterkvist.

Ann-Charlotte Larsson understryker butikernas viktiga roll i samhällsstrukturen.

- Förutom den direkta funktionen av att tillhandahålla livsmedel, drivmedel och andra grundläggande tjänster är servicepunkterna ofta nära sammanflätat med lokalt föreningsliv där föreningar gör insatser eller evenemang som stöttar den lokala butiken och vice versa, säger Ann Charlotte Larsson. 

En bra samverkan mellan det offentliga, butiker, lokala föreningar och företag är viktig och skapar förutsättningar för utvecklad service och hållbar tillväxt i länets glesare områden.

Kommersiell service

Kommersiell service är dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster.

Utveckling av regionalt servicearbete

Målet är en stärkt servicestruktur på landsbygden som är hållbar över tid och utvecklas med behoven av service och andra förändringar i landsbygdens utveckling.

Region Västernorrland arbetar tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen för att främja arbetet med service på landsbygden i länet. 

Utveckling av regionalt servicearbete

Landsbygdsutveckling


Tillbaka till toppen