Två leende kvinnor som går igenom anteckningar tillsammans framför en dator

Projekt som drivs av Energikontoret

Energikontoret Västernorrland tar initiativ till projekt där det finns ett uttalat utvecklingsbehov hos våra kommuner. Här kan du se vilka projekt vi bedriver just nu.

Pågående projekt

Läs mer om projektet RUL
Logotyp Omställningslyftet

Avslutade projekt

Energikontoret Västernorrland har genomfört många projekt. Här sammanställer vi de projekt som har avslutats.

Läs mer om projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd
Läs mer om projektet Evergreen
Läs mer om projektet Smarctic
Läs mer om projektet Clean
Läs mer om projektet Green

Tillbaka till toppen