En man som installerar solceller på ett tak

Solceller

Funderar du på att installera solceller? Idag används solenergi för att producera värme med hjälp av solfångare, och elektricitet med hjälp av solceller. Med solceller kan du producera din egen energi.

På den senaste tiden har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt. Det beror på att tekniken har blivit billigare och att det idag dessutom finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen.

Med de kommunala solkartorna kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Solkartor

Du kan söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om solenergi, kontakta din kommuns klimat- och energirådgivare.

Mer information om solenergi, solcellsanläggningar och investeringsstöd finns också här:

Solelportalen (energimyndigheten.se)

Solelkalkylen - beräkna återbetalningstid och kostnad (energimyndigheten.se) 

Regler vid skattereduktion (skatteverket.se)

Bygglov för solenergianläggningar (boverket.se)


Tillbaka till toppen